Địa điểm

TOUR NƯỚC NGOÀI

ENGLAND - SCOTLAND - WALES

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Đưa đón tới sân bay
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Máy Bay
80.900.000₫
 • 10 Ngày 9 Đêm Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
73.900.000₫

MELBOURNE - BALLARAT - BACCHUS MARSH - CANBERRA - SYDNEY

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Đưa đón tới sân bay
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Máy Bay
55.900.000₫
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
51.900.000₫

SEOUL - JEJU - CAMELLIA HILL - EVERLAND

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Đưa đón tới sân bay
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Máy Bay
18.000.000₫
 • 6 Ngày 5 Đêm Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
16.900.000₫

SEOUL - NAMI - EVERLAND

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Đưa đón tới sân bay
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Máy Bay
13.000.000₫
 • 5 Ngày 4 Đêm Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
11.900.000₫

SAINT PETERSBURG - MOSCOW

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Đưa đón tới sân bay
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Máy Bay
70.000.000₫
 • 8 Ngày 7 Đêm Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
59.900.000₫

OSAKA - KOBE - KYOTO - FUJI MOUNTAIN - YAMANSHI - TOKYO

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Đưa đón tới sân bay
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Máy Bay
30.000.000₫
 • 6 Ngày 5 Đêm Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
24.990.000₫

OSAKA - NARA - KYOTO - NÚI PHÚ SĨ - TOKYO

 • Đưa đón tới sân bay
 • Di chuyển bằng ô tô
 • Máy Bay
 • Di chuyển bằng máy bay
30.000.000₫
 • 6 Ngày 5 Đêm Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
24.990.000₫

Ý - HY LẠP - SANTORINI

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Đưa đón tới sân bay
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Máy Bay
100.000.000₫
 • 10 Ngày 9 Đêm Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
89.900.000₫

PHÁP - THỤY SĨ - Ý - VATICAN

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Đưa đón tới sân bay
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Máy Bay
75.000.000₫
 • 10 Ngày 9 Đêm Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
69.990.000₫

ĐỨC - SÉC - ÁO - SLOVAKIA - HUNGARY

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Đưa đón tới sân bay
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Máy Bay
75.000.000₫
 • 10 Ngày 9 Đêm Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
69.990.000₫

ĐỨC - PHÁP - BỈ - HÀ LAN

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Đưa đón tới sân bay
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Máy Bay
75.000.000₫
 • 9 Ngày 8 Đêm Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
66.900.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0818 35 9999
x