Địa điểm

Đông Bắc

CHÙA VĨNH NGHIÊM - KHU DU LỊCH TÂY YÊN TỬ

 • Di chuyển bằng ô tô
700.000₫
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
550.000₫

TÂY THIÊN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TÂY THIÊN

 • Di chuyển bằng ô tô
800.000₫
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
650.000₫

ĐỀN HÙNG - ĐỀN MẪU ÂU CƠ

 • Di chuyển bằng ô tô
800.000₫
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
650.000₫

ĐỀN CỬA ÔNG - CHÙA CÁI BẦU - CHÙA BA VÀNG

 • Di chuyển bằng ô tô
670.000₫
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
590.000₫

CHÙA BA VÀNG - CHÙA YÊN TỬ

 • Di chuyển bằng ô tô
690.000₫
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
570.000₫

BẮC GIANG - VỀ MIỀN TRÁI NGỌT

 • Di chuyển bằng ô tô
800.000₫
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
650.000₫

QUAN LẠN

 • Di chuyển bằng ô tô
3.250.000₫
 • 3 Ngày 2 Đêm Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
2.650.000₫

QUAN LẠN

 • Di chuyển bằng ô tô
2.590.000₫
 • 2 Ngày 1 Đêm Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
2.190.000₫

QUAN LẠN - HẠ LONG

 • Di chuyển bằng ô tô
3.450.000₫
 • 3 Ngày 2 Đêm Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
2.850.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0818 35 9999
x