Địa điểm

Tây Bắc

ĐỀN BÀ CHÚA THÁC BỜ - THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

 • Di chuyển bằng ô tô
900.000₫
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
750.000₫

SAPA - LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN - MỘC CHÂU

 • Di chuyển bằng ô tô
3.790.000₫
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 4 Ngày 3 Đêm Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
3.590.000₫

SAPA

 • Di chuyển bằng ô tô
2.290.000₫
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 2 Ngày 1 Đêm Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
1.890.000₫

CẦU KÍNH RỒNG MÂY - SWING SAPA - BẢN CÁT CÁT

 • Di chuyển bằng ô tô
3.250.000₫
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 3 Ngày 2 Đêm Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
2.890.000₫

MỘC CHÂU

 • Di chuyển bằng ô tô
2.190.000₫
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 2 Ngày 1 Đêm Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
1.850.000₫

MAI CHÂU - THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

 • Di chuyển bằng ô tô
1.650.000₫
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 2 Ngày 1 Đêm Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
1.450.000₫

FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT

 • Di chuyển bằng ô tô
3.650.000₫
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 2 Ngày 1 Đêm Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
3.350.000₫

BẮC HÀ

 • Di chuyển bằng ô tô
2.950.000₫
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 3 Ngày 2 Đêm Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
2.550.000₫

BẢN LÁC - MAI CHÂU

 • Di chuyển bằng ô tô
1.850.000₫
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 2 Ngày 1 Đêm Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
1.400.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0818 35 9999
x