Địa điểm

Quảng Ninh

ĐỀN CỬA ÔNG - CHÙA CÁI BẦU - CHÙA BA VÀNG

 • Di chuyển bằng ô tô
670.000₫
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
590.000₫

CHÙA BA VÀNG - CHÙA YÊN TỬ

 • Di chuyển bằng ô tô
690.000₫
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
570.000₫

QUAN LẠN

 • Di chuyển bằng ô tô
3.250.000₫
 • 3 Ngày 2 Đêm Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
2.650.000₫

QUAN LẠN

 • Di chuyển bằng ô tô
2.590.000₫
 • 2 Ngày 1 Đêm Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
2.190.000₫

QUAN LẠN - HẠ LONG

 • Di chuyển bằng ô tô
3.450.000₫
 • 3 Ngày 2 Đêm Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
2.850.000₫

TRÀ CỔ - HẠ LONG

 • Di chuyển bằng ô tô
3.250.000₫
 • 3 Ngày 2 Đêm Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
2.650.000₫

HẠ LONG

 • Di chuyển bằng ô tô
3.250.000₫
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 3 Ngày 2 Đêm Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
2.690.000₫

HẠ LONG

 • Di chuyển bằng ô tô
1.790.000₫
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 2 Ngày 1 Đêm Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
1.550.000₫

HẠ LONG - ONSEN QUANG HANH

 • Di chuyển bằng ô tô
1.790.000₫
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 2 Ngày 1 Đêm Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
1.550.000₫

DU THUYỀN 5 SAO VỊNH HẠ LONG - VỊNH LAN HẠ

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 3 Ngày 2 Đêm Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
5.050.000₫

CÔ TÔ - HẠ LONG

 • Di chuyển bằng ô tô
3.550.000₫
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 3 Ngày 2 Đêm Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
2.950.000₫

CÔ TÔ

 • Di chuyển bằng ô tô
2.690.000₫
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 2 Ngày 1 Đêm Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
2.290.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0818 35 9999
x