Địa điểm

Hải Phòng

CHÙA CAO LINH - ĐỀN BÀ ĐẾ - CHÙA DƯ HÀNG

 • Di chuyển bằng ô tô
690.000₫
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
590.000₫

FLAMINGO CÁT BÀ

 • Di chuyển bằng ô tô
5.750.000₫
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 3 Ngày 2 Đêm Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
5.150.000₫

FLAMINGO CÁT BÀ

 • Di chuyển bằng ô tô
3.950.000₫
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 2 Ngày 1 Đêm Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
3.450.000₫

CÁT BÀ

 • Di chuyển bằng ô tô
3.250.000₫
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 3 Ngày 2 Đêm Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
2.590.000₫

CÁT BÀ

 • Di chuyển bằng ô tô
2.090.000₫
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 2 Ngày 1 Đêm Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
1.790.000₫

CÁT BÀ - HẠ LONG

 • Di chuyển bằng ô tô
3.050.000₫
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 3 Ngày 2 Đêm Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
2.450.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0818 35 9999
x