Địa điểm

TOUR LỄ HỘI DU XUÂN 2021

CHÙA HƯƠNG - CHÙA TAM CHÚC

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
790.000₫

CHÙA TAM CHÚC - ĐỀN TRẦN THƯƠNG

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
650.000₫

DU XUÂN CHÙA HƯƠNG

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
650.000₫

DANH THẮNG YÊN TỬ - CHÙA BA VÀNG

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
460.000₫

CHÙA BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN DANH THẮNG

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
890.000₫

CHÙA CAO LINH - ĐỀN BÀ ĐẾ - CHÙA HÀNG KÊNH

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
480.000₫

CÔN SƠN - KIẾP BẠC - ĐỀN CHU VĂN AN

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
520.000₫

ĐỀN CỬA ÔNG - CHÙA CÁI BẦU

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
480.000₫

ĐỀN HOÀNG BẢY - MẪU ÂU CƠ - ĐỀN GIÓNG

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
620.000₫

ĐỀN TRẦN NAM ĐỊNH - CỔ LỄ - PHỦ GIẦY

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
490.000₫

ĐỀN TRẦN THÁI BÌNH - TIÊN LA - CHÙA KEO

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
490.000₫

TAM CỐC - CỐ ĐÔ HOA LƯ

 • Di chuyển bằng ô tô
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
750.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0818.35.9999/ 0945.362.999
x
Bạn có muốn chat hoặc gọi trực tiếp cho Tre Việt Tourist!